Vi tar skogen till skolan!

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogslektioner - ett digitalt läromedel från Skogen i Skolan
Skogen i Skolan är mitt i processen med att ta fram ett nytt digitalt läromedel om skogens viktiga roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Läromedlet heter SKOGSLEKTIONER och lanseras i aug.

Under snart 50 år har Skogen i Skolan försett lärare runtom i hela Sverige med pedagogiska verktyg för att arbeta med utomhuspedagogik. 

Det har inneburit att hundratusentals barn har fått vistas i och skapa en god relation till skogen. 

Med detta nya läromedel tar vi digitala verktyg till hjälp för att locka dem som har svårare att ta sig ut i skogen. Vi tar skogen till skolan!

– Det känns jättekul att fånga upp det spirande intresset för omvärld och miljö som finns i den unga generationen. 
Det är oerhört viktigt att vi i den vuxna generationen visar vilka vägar som finns, för att klara av den stora utmaning som klimatomställningen innebär. 
Sverige har fantastiska möjligheter tack vare vår skog, säger Theresa von Hofsten, redaktör för Skogslektioner.

Läromedlet kommer att vara gratis att använda och riktar sig främst till åk 4-6. Innehållet är skapat av lärare och kompletteras med specialistkunskap från ett flertal skogliga skribenter. 

Till materialet hör även ett antal nyproducerade filmer, och interaktiva övningar. Just nu växer efterfrågan på lättanvända, digitala läromedel av god kvalitet. 

Skogslektioner kommer att vara tillgängligt för alla som vill och därmed har det bra grundförutsättningar att nå ut till många - inte minst via lärare som tipsar varandra via sociala medier.

SKOGSLEKTIONER - om skogens roll i en hållbar utveckling kommer att lanseras i aug 2020. Håll utkik på våra digitala medier!

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor