Varför ska naturvägledare prata om ekosystemtjänster?

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Mänskligheten är en del av biosfären och formar den. Från det lokala till det globala, historiskt och i framtiden. På samma gång är vi fullständigt beroende av biosfärens förmåga att upprätthålla mänsklig välfärd och utveckling. Utmaningen idag är att människans aktiviteter förändrar jordens geologiska, biologiska och hydrologiska processer, och det riskerar mänskligt välstånd. Vi har byggt samhällen och system som inte väver in planetens fungerande, vilket till exempel forskningssyntesen ”Planetary Boundaries” visar. / CNV
Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor