Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra utomhusövningar

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Utomhuspedagogiska övningar i skogen. Foto: Lars Klingström
Daniel Thorell är regionsamordnare i Skogen i Skolans region Västra Götaland. Han är också nationell samordnare inom Skogsstyrelsen där han arbetar som Skogskonsulent. - Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus.

– Våra aktiviteter visar hur lärare och lärarstudenter kan göra praktiska övningar utomhus. De får dels inblick i hur utomhuspedagogik kan ske i praktiken och dels vetskap om ett flertal utbildningar och yrken inom skogsbranschen, säger Daniel Thorell, regionsamordnare Västra Götaland.

Regionsamordnare Daniel Thorell. Foto: Lars Klingström
Daniel är anställd som skogskonsulten inom Skogsstyrelsen och hans utbildning består av en magisterexamen i biologi hos SLU).

Syftet med aktiviteterna är dels att inspirera till att använda skogen som ett klassrum för att nå läroplanens mål inom alla ämnen, dels att deltagarna ska få lära sig mer om skog och skogsbruk.

– Vi använder främst skolskogsryggsäcken med tillhörande övningar och dte finns även en mängd andra övningar från Skogen i Skolan som är användbara om man vill använda skogen som ett klassrum.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor