Var finns det tjockaste trädet?

Written by admin On the 0 Comments
Hagaskolan i Haninge utmanar alla Sveriges skolor om att hitta det tjockaste skolträdet.
På Hagaskolans skolgård i Haninge växer några riktigt tjocka träd. Kan de vara de tjockaste i Sverige?Tillsammans med andra barn på svenska skolor vill klass 4B ta reda på det! Om alla bidrar med uppgifter från sin skola deltar blir det en jättestor vetenskaplig undersökning!Priser, i form av forskarbesök, lottas ut bland deltagarna så det är lönt att rapportera in sitt resultat oavsett trädtjocklek. Alla ska mäta stammens omkrets 130 centimeter upp från marknivån som är vetenskapligt vedertaget sätt att mäta.Utmaningen är riktad till alla klasser år 1-5 och bidragen ska vara inrapporterade senast 25/5 2008.
Uppdaterad:

Sidor