Välkommen till Skogens dagar i Karlstad och Örebro

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogens dagar pågår den 21-22 maj i Karlstad och den 22-23 maj i Örebro. Återigen hälsar vi dig och din klass välkommen till en intressant skogsdag på Norra Fältet vid Sandbäckstjärn i Karlstad och vid Kvinnerstaskolan i Örebro. Allt som är värt att veta om skogen och jordbruket kan ni få reda på genom att besöka olika stationer som alla har med skog eller jord och deras produkter att göra och som har ett innehåll kopplat till läroplanen.

Skogens dagar i Karlstad tisdag - onsdag 21-22 maj 2013 kl 9-15
Återigen hälsar vi dig och din klass välkommen till en intressant skogsdag på Norra Fältet vid Sandbäckstjärn i Karlstad, där vi tidigare samlat 4 000-5 000 elever och lärare. Allt som är värt att veta om skogen kan ni få reda på genom att besöka olika stationer som alla på något sätt har med skog att göra. Arrangemanget är uppdelat i fyra teman: skogen, trävaror, massa och papper och fritid i skogen.
Årskurs 7-8 söka resebidrag till transport för att kunna delta 21 el 22 maj i Karlstad. Ring Jens Meyer SIS I Värmland 054-555716.

Skogens Dagar och Jorden och Skogen i Stan i Örebro onsdag-torsdag 22-23 maj 2013
Vi hälsar dig och din klass välkommen till två intressanta dagar vid Kvinnerstaskolan strax norr om Örebro, där vi 2010 samlade mer än 2 000 elever och lärare. Allt som är värt att veta om skogen och jordbruket kan ni få reda på genom att besöka olika stationer som alla har med skog eller jord och deras produkter att göra och som har ett innehåll kopplat till läroplanen. Vi har i år delat upp arrangemanget i sex teman: skogen, trävaror, massa och papper, utbildning, fritid i skogen och lantbruk.

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor