Välkommen till en inspirerande skolskogsdag

Written by Mona Thorsson On the 0 Comments
MED SKOLSKOGEN SOM KLASSRUM I Torstas nya skolskog kommer ni att få prova på stationer som används för att träna: - kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, samarbetsförmåga, samt problemlösningsförmåga - ledarskap Premiär för Torstas nya naturstig där man får lära sig om: – skogens olika ekosystem, skogliga kretslopp samt om skogen som ekosystem Dagen till ära bjuder vi också på en föreläsning "Möjligheternas skog - för tjejer och killar! " med Helena Österlind

Program för 19/5:

09.00 Fika och mingel i matsalen

0930-11.00 Invigning och praktiska övningar i skolskogen

11.00-12.00 Lunch på skolan

12.00 - 13.40 Föredrag med Helena Österlind

14.00 - 15.00 Rundvandring på Torsta Naturbruksgymnasium

Anmälan/frågor: Via mail: thorssonmona@gmail.com

Mona Thorsson 073-066 31 33 , anmäl dig senast den 16 maj.

Välkommen till en intressant skoldag med skogliga förtecken!

Uppdaterad:

Sidor