Vad gjorde ni med vinsten i Skogens Mästare?

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Marie Wilhelmsson är lärare i svenska, SO och matematik på Funäsdalens skola i Härjedalen. Klassen vann tävlingen Skogens mästare för åk 7 för Skogen i Skolans region Jämtland under 2015. Marie berättar om hur det gick till och vad de ska göra för vinstpengarna.

Vad har ni gjort för vinstpengarna?
De är i klasskassan. Vi ska åka på lägerskola i åk 9, eventuellt till Auschwitz och Krakow i Polen.

Hur upplevde ni Skogens Mästare på vägen till finalen?
Vi har varit med sedan starten av tävlingen. Bra upplägg. Arbetar ämnesövergripande och tematiskt och då passar tävlingen in bra. Vi har vunnit tre år och kommit tvåa två år av de fem år som tävlingen har pågått.

Hur upplevde ni finalen?
Jättetrevlig och kul att möta de andra klasserna. Synd att inte alla i klassen kunde delta eftersom alla 27 har bidragit, men de fick själva rösta fram de fyra elever som sedan deltog i finalen.

Blev eleverna mer intresserade av skog och att vara utomhus?
Vi är ute mycket, men ändå inte så mycket som man skulle önska. Många av eleverna har redan anknytning till skogen och renskötseln. Vi lägger heldagar med en fjälltur i början av varje läsår för åk 7-9.

Kommer du att ställa upp med en ny klass i år?
Vi vet inte än hur planeringen ser ut men om jag har en 7:a nästa läsår är vi med.

Är det flera intresserade lärare och elever på skolan?
Jag har haft tre av de klasser som har varit med i Skogens Mästare och en kollega har haft de andra två klasserna som deltog. Vi samarbetar också med NO-lärare och bildlärare under tävlingsmomenten.

Lite om dig. Hur länge har du varit lärare på skolan?
Sedan 2004 har jag arbetat på Funäsdalens skola och där undervisar jag i svenska, SO och matematik. Jag är gift och har tre vuxna barn.  Vi åker främst slalom i fjällen och jag är en friluftsmänniska och en hästtjej som gått över till hundar.

Har Skogens Mästare gjort dig som lärare mer intresserad av skog och utomhuspedagogik?
Ja, absolut. Jag önskar dock att det fanns mer utrymme att vara utomhus, men det är svårt att hinna med när högstadiets läroplan har blivit allt mer krävande. Det är lättare att anpassa undervisningen till utomhuspedagogik på låg- och mellanstadiet.

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor