Vad är en ekopark?

Written by admin On the 0 Comments
En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. Varför inte besöka en ekopark nära dig?
En ekopark är minst 1000 ha stor och minst 50% av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. I ekoparkerna styr de ekologiska värdena över de ekonomiska. Under Läs mer här under finner du mer information om ekoparker samt kartor var i landet det finns invigda ekoparker idag.
Uppdaterad:

Sidor