Utveckla skolskogen!

Written by admin On the 0 Comments
Skolor i Jämtland och Härjedalen har fortfarande chans att söka bidrag till skolskogsutveckling.
För att få bidrag måste skolan skicka in en ansökan till Skogen i Skolan i Jämtland (adress nedan). Investeringsbidrag beviljas bara till skolor som har en skriftlig överenskommelse med markägaren där skolskogen ligger.Ansökan ska innehålla en kort beskrivning över hur ni jobbar med skolskogen och utomhusundervisningen, dagligt och långsiktigt, och varför ni söker bidrag och till vad. Ange också vilka åldersgrupper som nyttjar skolskogen och hur ofta området utnyttjas.Ansökan bör vara noggrant specificerad, bifoga kvitto på det inköpta materialet.Sista ansökningsdag är 31/10 2006.
Uppdaterad:

Sidor