Utsläpp oroar svenskarna

Written by admin On the 0 Comments
Utsläpp av växthusgaser är det miljöhot som bekymrar svenskarna allra mest. Svenskarna ger sig själva högt betyg i miljökunskap, men endast varannan vuxen svensk vet exempelvis hur fotosyntesen fungerar.

Två tredjedelar av svenskarna anser sig ha en övergripande god kunskap i miljöfrågor, men bara varannan vuxen vet hur fotosyntesen fungerar. Det vill säga, att gröna växter med hjälp av solljus, vatten och koldioxid binder kol och avger syre. Det visar undersökningen Skog 2008.
- Svenskarna är väl insatta i miljöfrågan, men förståelsen för skogsbrukets positiva bidrag till klimatet skulle öka om fler såg sambandet med fotosyntesen. Det är dessutom inte bara träden som är bra för miljön utan alla produkter som kommer från skogen. Trähus, träskor och förpackningar - alla hjälper de till att binda växthusgaser, säger Marie S. Arwidson, VD på Skogsindustrierna.

Undersökningen visar också att svenskarna anser att&nbsp,utsläpp av växthusgaser är det största internationella miljöhotet, följt av skogsskövling. Hela 85 procent anser att avverkning och nyplantering av skog är bra för miljön och klimatet. 88 procent anser att skogsbruket är bra för Sveriges ekonomi och 94 procent att skogen är viktig för den biologiska mångfalden.

Uppdaterad:

Sidor