Utenavet planerar inför nästa års konferens i Umeå

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Den 29 april träffades nätverket Utenavet på Nynäshamns naturskola i Ösmo utanför Stockholm. Mötet innebar utvärdering av 2011 års konferens "Ute är inne" i Malmö och planering inför 2013 års konferens i Umeå. Skogen i Skolan ingår i nätverket tillsammans med representanter för Linköpings och Örebro universitet, Movium och Nynäshamns naturskola.

Niohundra nyfikna lärare, rektorer, skolchefer, fritidslärare, tjänstemän, stadsplanerare och arkitekter från hela Norden kom till Malmö och konferensen Ute är inne den 29–30 september 2011. Utenavet arrangerade det lyckade evenemanget då och även nästa tillfälle som blir den 19-20/9 2013 i Umeå.

De tidigare konferenserna har varit i Linköping 2007 och Norrköping 2009. Läs mer.

Umeå universitet och Umeå Congress är medarrangörer till nästa års konferens i Umeå. På mötet diskuterades lokaler, seminarium, ekonomi och administration och planeringen fortsätter med möten fram till evenemangets startdatum.

Ute är inne-konferensen vänder sig till:

  • skolledare, pedagoger och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola, samt lärarutbildningar och skolhälsovården
  • landskapsarkitekter, arkitekter, planerare och andra som arbetar med utvecklande utemiljöer för barn och unga
  • alla som är ideellt engagerade exempelvis inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete
  • natur- och kulturvägledning

Mer information om Ute är inne kommer löpande på Skogen i Skolans webbplats.
 

Mer information
Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik med följande aktörer:

Utenavets webbplats
 

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor