Urskog läcker koldioxid

Written by admin On the 0 Comments
Om det gäller för andra, obrukade skogar, är läget allvarligt, menar forskare vid SLU.
Efter ett års mätningar av koldioxidbalansen i Fiby urskog i Uppland visar resultaten att urskogen läcker koldioxid. Enligt alla teorier borde det vara tvärt om. Om fler urskogar, eller skogar där man inte bedriver aktivt skogsbruk, läcker växthusgasen koldioxid är läget allvarligt, konstaterar forskaren Achim Grelle vid institutionen för ekologi och miljövård vid SLU i Uppsala. Det här är den första mätningen som gjorts i en svensk urskog.
Uppdaterad:

Sidor