Undvik stormskadad skog

Written by admin On the 0 Comments
Den stormskadade skogen är ingen säker plats. Undvik därför att vistas i skogen som drabbats av stormens hårda vindar.
Cirka 12 miljoner kubikmeter skog beräknas ha skadats i januaristormen enligt den sammanställning som Skogsstyrelsen genomfört. Det är betydligt mindre skador än vad Gudrun orsakade 2005. Skadorna tycks vara värst i området kring Mariestad. Myndigheten avråder allmänheten från att ge sig ut i skogen i dagsläget. Ladda ner Skogen i Skolans folder, Skogen efter stormen. Materialet är togs fram efter stormen för två år sedan, men avsnitten om säkerhet äger fortfarande giltgihet. Länk till foldern finns nedan.
Uppdaterad:

Sidor