Tvets Skolskog

Written by admin On the 0 Comments
Inspireras av Tvets skolas verksamhet med sin nya skolskog, genom att se deras eget producerade bildspel.
Arbetet med att starta upp en skolskog på Orust startade under vårterminen -07. När höstterminen startade var alla papper klara och all personal erbjöds en halv dags fortbildning av personal från Skogsstyrelsen som företräder Skogen i Skolan i regionen. Klicka på Läs mer här under för länk till bildspel. Ca. 5 min lång och glöm ej ljudet. OBS: För att se bildspelet krävs det att ni har Windows Media player installerat.
Uppdaterad:

Sidor