Tusentals storstadsbarn fick skoglig kunskap på Skogens dagar på 1990-talet

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Kalle Karlsson var med och grundade SkogsSverige i internets barndom. Dessutom var han en av arrangörerna till Skogens dagar som gav skoglig kunskap till 30.000 elever och lärare per år under nio år i Stockholm. TV-profilen Staffan Ling bjöd på en revy om det skogliga kretsloppet på 16 minuter – flera gånger i timmen under de tre dagarna. Kalle var som Skogsindustriernas informationsdirektör vice ordförande i Skogen i Skolan och snart är det dags för honom att gå i pension efter ett långt yrkesliv, nu från Energiföretagen Sverige.

- Branschen var under hård press sedan mitten av 1980-talet. Det svenska skogsbruket var starkt ifrågasatt. Dessutom kom det larm om klor i papper och dioxiner i massaprocessen. Stora kommersiella värden stod på spel. Hoten från marknaderna i Europa ökade och branschen hade missat den viktigaste frågan – nämligen att skogen är i nettotillväxt. Då enades hela skogssektorn – med skogen, sågade trävaror, massa och papper – om att göra gemensam sak för att på ett positivt sätt föra ut skoglig kunskap till elever i storstaden, säger Kalle Karlsson.

Skogssektorn ansåg att Skogen i Skolans verksamhet  var mycket uppskattad och viktig eftersom den skedde – då som nu – på skolans villkor.

Skogens dagar infördes i storstäderna med början i Stockholm då man fokuserade på det skogliga kretsloppet från träd till produkter av trä. Evenemanget pågick under nio år då man under tre dagar varje år träffade 30.000 elever och lärare. Det pågick också i Göteborg och Malmö. Ambitionen var att även göra en skoglig turné i västeuropeiska huvudstäder.

- Min vision var att bygga en skog på Grand Place i Bryssel under en vecka. Men vi kom aldrig till skott.

Nyckelpersonerna kring Skogens Dagar på Gärdet var projektledarna Dan Månsson (då AssiDomän) och Leif Elmberg (Skogsvårdsstyrelsen). Bland drivande profiler i övrigt fanns Peter Iwarsson (MoDo), Christer Hårrskog (StoraEnso) och Michael Lagerkvist (då Mellanskog). Ja, det var en lyckad blandning av entusiaster med de stora skogsbolagens resurser i ryggen, säger Kalle.

– Ett år lyfte vi in skogsnäringen i Kungsträdgården, när allt ändå fanns på plats i Stockholm. Då kallade vi arrangemanget "Papper på stan" och nådde även då 30.000 stockholmare, säger Kalle.

Skogen i Skolan drevs då från Umeå Universitet. Bo Nilsson var ordförande den aktuella perioden och projektledare var Lars-Erik Nilsson, sedermera följd av Billy Ederlöf. Kalle säger:

– Årligen nådde Skogen i Skolan i landet minst 100.000 lärare och elever i kvalificerad verksamhet. Skogsvårdsstyrelsernas bidrag med arbetade timmar var ovärderligt utöver branschens finansiella stöd. År 1998 tilldelades Skogen i Skolan det prestigefyllda priset Golden World Award for excellence in public relations av FN tillsammans med IPRA - The International Public Relations Association. Bo Nilsson, Billy och jag tog emot det ärofyllda priset i New York. Det var en minnesvärd upplevelse!

Kalle minns också en stor konferens i Paris, arrangerad av "Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme" med folk från 30-talet länder och fransk miljöminister på första parkett. Presentationen rönte stort intresse. I kölvattnet därifrån inleddes diskussioner om att eventuellt exportera Skogen i Skjolan-idén till fler länder. Dock stannade det vid diskussioner.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan
  Annons
 • Vindskydd byggs i Norrbotten för utomhuspedagogik!

  Naturnära Jobb bygger vindskydden i block och kommer även ordna så att vindskydden kommer på plats. Framöver kommer skolorna få mer inspiration för att utveckla sina metoder för en kvalitativ utomhusundervisning av regionsamordnaren för Skogen i Skolan Norrbotten.
 • Hur väl lyckas Skogslektioner.se?

  Har du använt Skogslektioner i din undervisning? Skogskandidatstudenten Amanda Bergman genomför just nu en undersökning av hur väl läromedlet lyckas väcka ett intresse för skogen. Vill du hjälpa henne?
 • Johan är vår nya regionsamordnare för Skogen i Skolan Örebro!

  Johan Andersson är skogskonsulent på Skogsstyrelsen och kommer att ta över som regionsamordnare för Skogen i Skolan region Örebro.
 • Internationella skogsdagen 21 mars 2021

  Kategorier: #IntSkogsdagen
  Visste du att en tredjedel av världens landyta är täckt av skog?  Den 21 mars uppmärksammas världens skogar under den årliga internationella skogsdagen. 
 • Läromedelsförfattare sökes

  Det är dags att skapa nya Skogslektioner, denna gång riktade till högstadiet. Nu söker vi en lärare i åk 7 - 9 som vill vara med och skapa nya digitala lektioner om skogen.
 • barn som badar i skog

  SciFest 4-10 mars!

  Vetenskapsfestivalen SciFest är digital i år – alla i hela Sverige kan vara med! Skogen i Skolan medverkar i två digitala montrar i samarbete med SLU och Skogforsk. Välkommen att besöka oss under festivalveckan!
 • Årskurs 7-9 får egna Skogslektioner

  Det populära läromedlet Skogslektioner utvecklas under året med nya lektioner riktade till högstadiet. Var med och påverka hur det ska utformas genom att besvara vår enkät.
 • Månadens tema: Biologisk mångfald

  Omkring hälften av alla arter som finns i Sverige lever i skogen. Vad sysslar de med, och vad görs för att skydda arterna? Om det finns det kunskap att hämta i våra Skogslektioner om biologisk mångfald.
 • Låt det ringa Ut för lärande, hälsa och välbefinnande

  Utomhusmiljön är en pedagogisk tillgång och möjlighet för grundskola, förskola, fritidshem och gymnasium.
 • Klassrummet har flyttat ut i skogen

  Frisk luft, mycket att upptäcka och betydligt mer coronasäkert. Nya uteklassrummet Yggdrasil i Stora Skuggan har invigts och barnen är nöjda. "Det finns mycket att göra i skogen" säger Oscar Widholm, andraklassare på Bobergsskolan. Skogen i Skolans uteklassrum på Djurgården är tillgängligt för lärare och elever att boka. / Tidningen Mitti
 • I skogen blir siffrorna verkliga

  På Hammarlundens högstadium på Hammarö arbetar lärarna i matematik och NO ofta utomhus. En skolskog och ett uteklassrum ger goda förutsättningar att ta med undervisningen ut. – För att hejda smittspridningen är det väldigt bra, säger han. Jag upplever att corona gör att fler ser möjligheten att vara ute med sina elever. Det blir en kickstart för utearbetet, säger Jens Meyer, Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland. / Grundskoletidningen
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.

Sidor