Tidtagning av fotosyntesen

Written by admin On the 0 Comments
Nu vet forskare vid SLU hur fort koldioxid omvandlas till socker och transporteras ner till rötterna
Vid fotosyntesen binder träden koldioxid från atmosfären och producerar sockerarter med hjälp av solljus, samtidigt som syre avges till luften. Genom att följa kol i form av koldioxid från kronan ner till rötterna hos tallar har Sabine Göttlicher, SLU, visat att sockret färdas med ungefär 1 decimeter per timme.
Uppdaterad:

Sidor