Tidningen Skogen skriver om nya uteklassrummet

Written by Vicky Lagerström On the 0 Comments

Tidningen Skogen skrev om Skogen i Skolans nya uteklassrum i januarinumret 2021. 

"I samarbete med Kungliga Djurgårdens förvaltning har Skogen i Skolan byggt ett uteklassrum i området som kallas Stora Skuggan på Norra Djurgården i Stockholm. En fantastisk plats enligt oss."

Läs hela artikeln här: uteklassrum_artikel_foreningen_skogen.pdf

Uppdaterad:

Sidor