Tätortsnära skog för barn

Written by admin On the 0 Comments
I Sundsvall driver Skogsvårdsstyrelsen ett projekt som ska leda till att barn oftare kommer ut i skogen.
Projektets syfte är att öka den tätortsnära skogens värde för barn, barnfamiljer och pedagogisk verksamhet, vilket tillsammans ska leda till att barnen kommer ut i skogen oftare. Detta skall bland annat uppnås genom att göra anpassningar och åtgärder i skogsområden intill skolor, daghem och bostadsområden. Arbetet ska ske i samråd och samverkan med användarna det vill säga barn i olika åldrar samt lärare, dagispersonal och föräldrar.
Uppdaterad:

Sidor