Sveriges bästa skolskog ingår i undervisningen

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
2009 blev Vislandaskogen utnämnd till Sveriges bästa skolskog och varje vecka året runt används den av elever och lärare på Vislandaskolan. Åse Gunnarsson är lärare, F-3, och samarbetar med slöjdlärare Björn Bertilsson. Tillsammans med representanter från Skogssällskapet som förvaltar skogen och Alvesta kommun som är skogsägare har det resulterat i att eleverna har fått plantera träd och byggt vindskydd.

Vislandaskogen - Sveriges bästa skolskog 2009Marianne Sundlöf var en legendarisk eldsjäl på Vislandaskolan som år 2009 mottog Skogen i Skolans utmärkelse "Sveriges bästa skolskog" för det arbetet som gjordes i Vislandaskogen. Skolans målsättning är att eleverna ska få uppleva naturen och ge kunskap om skogens betydelse för biologisk mångfald, hållbar utveckling, ekonomi och rekreation.

Stenåldershydda i Vislandaskogen

Åse Gunnarsson är lärare för årskurs F-3, och hon berättar om hur de använder Vislandaskogen idag i skolarbetet.
- I förra veckan fick barnen klippa björkar och då gjorde de en labyrint. Eleverna har också planterat ädellövträd och byggt ett vindskydd med grill där många barnfamiljer träffas på helgerna. Vi har ett ämne för samma årskurs och 2-3 teman ihop med övriga klasserna från förskolan till tredje årskursen. Vi följer det skogliga kretsloppet och det betyder mycket för sammanhållningen då det blir nya grupperingar som uppstår när vi har lektioner utomhus, säger Åse Gunnarsson.

På skolan finns också skolskogslådor från Skogen i Skolan. Från lågorna plockar de ut verktyg och övningar som de tar med sig ut i skogen. Allt är anpassat för att uppnå skolans mål och för att mäta elevernas förmågor.
Vislandaskolan har årskurs F-9 och alla använder skogen i utbildningen anpassat efter ämnen, teman och årstider.

Kunskap om naturen ger kärlek till den - i Vislandaskogen

- "Stora kullen" består av fyllnadsmaterial från en tunnel och används som pulkabacke på vintern då vi har Vinter-OS där. Vi har provat på tjärbränning och bygger barkbåtar som vi tävlar med. Vida sponsrade virket till en portal som leder över en bäck i skogen, vi har ett utkikstorn och en kolarkoja som slöjdläraren Björn Bertilsson har byggt. Vi har möten med Skogssällskapet och Alvesta kommun ett par gånger per år då vi diskuterar och planerar åtgärder och nya önskemål som vi har, säger Åse Gunnarsson.

Kerstin Ström, Regionsamordnare Östra GötalanfScouterna tog mig in i skogsbranschen
Kerstin Ström är regionsamordnare för Region Östra Götaland där Vislandaskogen finns.
- Jag är scout och det har alltid varit viktigt för mig att vistas i skog. Att jag hamnade yrkesmässigt inom skogen beror på en scoutledare som var skogsmästare. Jag spenderade två veckors PRAO på hans arbete och det tillsammans med en inspirerande dag med Framtidsresan på gymnasiet, där Skogsindustrierna pratade om framtiden inom skog, ledde till att jag valde jägmästare till mitt yrke. Efter utbildning i Umeå, Alnarp och Köpenhamn kombinerade jag examensarbete och arbete på Växjö kommun i stormens spår under ett år. Därefter hamnade jag på Skogsstyrelsen där jag idag bland annat ansvarar för samordningen av Skogen i skolan i Östra Götaland. Förutom intresset skog så älskar jag att sy både till mina barn och till mig själv. Tillsammans med min man äger jag skog i vilken jag gärna plockar svamp och bär tillsammans med familjen, säger Kerstin Ström.

Vill du ha en egen skolskog vid din skola?
Skogen i Skolan har tio regioner fördelade över hela vårt land. Kontakta din Regionsamordnare som kan hjälpa till att göra en överenskommelse med en skogsägare som ger er möjlighet att följa det skogliga kretsloppet och att få göra t.ex vindskydd och lägereld.
Kontakta din Regionsamordnare

Skogen i Skolans tidning - VislandaskogenMer information

 

 

Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier, SiSGunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
Skogen i Skolan

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan
  Annons
 • Ekar på Stora Skuggan Foto: Anna Steinwall

  Visa upp skolans bästa utemiljö i vår kampanj #uteklassrummet under september/oktober

  Skolan spelar en stor roll för barns kunskap om naturen och vana att vistas utomhus. I september och oktober under Friluftslivets år 2021 kommer Luften är fri (där Skogen i Skolan är med) lyfta skolan och vikten av utomhuspedagogik lite extra.
 • Bild på ett basläger. Foto Jens Meyer

  Skapa ett eget uteklassrum!

  Flyttar man ”klassrummet” ut i skogen får det dimensioner som aldrig låter sig skapas inomhus. Här kan eleverna ta till sig nya kunskaper med alla sina sinnen.
 • Träden räddar världen!

  Vilka produkter från skogen är viktiga för dig? Vi har lektioner som handlar om hur produkter från skogen kan bidra till en mer hållbar utveckling.
 • Boka kostnadsfritt uteklassrummet Yggdrasil på Stora Skuggan!

  Skolor och pedagogiska verksamheter för barn och unga kan boka klassrummet kostnadsfritt från en halvtimme upp till en heldag genom Skogen i Skolan Mälardalen. Uteklassrummet har en area på 50 kvm, med bänkar och en eldstad.
 • Ny affisch om skogsbrukets kretslopp!

  Efterfrågan på förnybara skogsprodukter är stor just nu och självklart präglar det våra skogar. Men visste du att det finns ungefär dubbelt så mycket träd i de svenska skogarna idag om man jämför med för 100 år sedan! Det beror bland annat på bra plantmaterial, bättre metoder för återväxt och på att man hela tiden ser till att hålla skogen frisk och växtkraftig.
 • Utomhuspedagogik behöver inte alls vara svårt!

  I vår Skolskogsryggsäck finns massor av färdigt material för dig som vill komma igång med undervisning utomhus. Genom att följa övningarna i vår ryggsäck så kommer eleverna att få röra sig runt i skogen och lösa olika uppgifter, detta medan du som lärare står i mitten och är spindeln i nätet.
 • Basläger och uteklassrum byggs i Värmland för utomhuspedagogik!

  I Värmland samverkar Skogen i Skolan med Naturnära Jobb genom att bygga och ställa i ordning basläger och flera uteklassrum i regionens skolskogar.
 • Vindskydd byggs i Norrbotten för utomhuspedagogik!

  Naturnära Jobb bygger vindskydden i block och kommer även ordna så att vindskydden kommer på plats. Framöver kommer skolorna få mer inspiration för att utveckla sina metoder för en kvalitativ utomhusundervisning av regionsamordnaren för Skogen i Skolan Norrbotten.
 • Hur väl lyckas Skogslektioner.se?

  Har du använt Skogslektioner i din undervisning? Skogskandidatstudenten Amanda Bergman genomför just nu en undersökning av hur väl läromedlet lyckas väcka ett intresse för skogen. Vill du hjälpa henne?
 • Johan är vår nya regionsamordnare för Skogen i Skolan Örebro!

  Johan Andersson är skogskonsulent på Skogsstyrelsen och kommer att ta över som regionsamordnare för Skogen i Skolan region Örebro.
 • Internationella skogsdagen 21 mars 2021

  Kategorier: #IntSkogsdagen
  Visste du att en tredjedel av världens landyta är täckt av skog?  Den 21 mars uppmärksammas världens skogar under den årliga internationella skogsdagen. 
 • Läromedelsförfattare sökes

  Det är dags att skapa nya Skogslektioner, denna gång riktade till högstadiet. Nu söker vi en lärare i åk 7 - 9 som vill vara med och skapa nya digitala lektioner om skogen.

Sidor