Svenskar gillar skogen

Written by admin On the 0 Comments
Hela 94 procent av svenska folket tycker om att vistas i skog och mark. Gotlänningar och jönköpingsbor tycker allra mest om skogen.
I en undersökning LRF uppger hela 94 procent att de tycker att det är viktigt att få vara i skogen. Allra mest uppskattas skogen av jönköpingsbor och gotlänningar, bland dem är motsvarande siffra hela 99 procent. I åldrarna 16-24 år tycker 89 procent att det är viktigt att de har möjlighet att vistas i skog och mark. Bland personer äldre än 55 är motsvarande siffra 96 procent.Två av tre svenskar anser att Sveriges bönder bedriver ett uthålligt skogsbruk, och 6 av 10 känner till att skogen ger förnybar energi och är bra för klimatet. 2 018 personer i åldrarna 16-79 år ingick i undersökningen.
Uppdaterad:

Sidor