Sveaskog samlar statens skogar

Written by admin On the 0 Comments
Sveriges största markägare, Sveaskog, kan komma att ta över förvaltningen av andra statliga skogar.
Fastighetsverket och Fortifikationsverket har fått i uppdrag av regeringen att lämna ett förslag på nyttjanderättsavtal med Sveaskog rörande förvaltningen av den produktiva skogsmarken. På så sätt vill regeringen få en samlad förvaltning av de skogsmarker som staten direkt eller indirekt äger.Förslaget till regeringen ska vara klart senast den 31 december 2006.
Uppdaterad:

Sidor