Succé för bussturnéer där SYVare fick uppleva det gröna sektorn med alla sinnen!

Written by Anna Steinwall On the 0 Comments
Inom ramen för årets Bonden i skolan-projekt i Mälardalen har drygt 70 studie- och yrkesvägledare (SYV) i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län fått möjligheten att lära sig mer om de gröna näringarna. Även om aktuella arbetsmarknadstrender samt vilka utbildnings- och jobbmöjligheter som finns inom branschen.

 

Foto: Anna Lindgren

Skogen i Skolan Mälardalen har samarbetat med projektägaren Bonden i Skolan samt Jobba Grönt i planeringen och varit ansvarig för den skogliga delen av programmet.

Helena Bengtsson, Skogen i Skolan Mälardalen. Foto: Anna Lindgren

I Västmanlands och Stockholms län fick SYVarna följa med på bussturnéer där de fick besöka gårdar, träffa lant- och skogsbrukare som berättade om sina vägar in i verksamhetsområdet, besöka naturbruksgymnasierna i respektive län och sist men inte minst äta god och lokalproducerad mat.

I Uppsala län blev det ingen bussturné, utan där deltog projektet i stället på en yrkesträff för studie- och yrkesvägledare som arrangerades av Uppsala kommun där de fick möjlighet att vara en del av programmet.

SYV-aktivitet

Foto: Anna Lindgren

I utvärderingen uppger flertalet att de var positivt överraskade över möjligheterna och bredden i branschen och 100 % av de som svarat på utvärderingen rekommenderar aktiviteten till andra SYV och lyfter fram vikten av att vara ute i verkligheten, att få träffa yrkesverksamma och besöka riktiga gårdar.

Ted Radgren, Studie- och yrkesvägledare på Tillbergaskolan i Västerås deltog på bussturnén i Västmanland och var mycket nöjd med dagen som helhet. På frågan vilka nya kunskaper han fått från dagen svarar han att -”Jag har fått nya kunskaper om vilken otrolig mängd möjligheter det finns inom en bransch som är ganska dold (konstigt nog) för våra ungdomar.”

Ted berättar vidare att han efter dagen har pratat mycket med sina elever just utifrån perspektivet att det är en bransch som många inte känner till. Han har målat upp den som möjlighetens bransch, med en oerhört stor variation av yrken, där man verkligen kan verka för att vi ska få ett mer hållbart leverne, vilket förstås är superviktigt för våra ungdomar (och för alla andra också), men utan kompetens och duktiga människor kan vi inte skapa förutsättningar för att förändra vår framtid åt det hållbarare hållet.  

För mer information, kontakta:

Anna Lindgren, ansvarig för skol- och arbetsmarknadsfrågor, anna.lindgren@lrf.se.

Helena Bengtsson, regionsamordnare Skogen i Skolan Mälardalen, skogeniskolan.malardalengotland@gmail.com.

Aktiviteterna finansieras av Landsbygdsprogrammet i samarbete med Länsstyrelserna i Uppsala län, Västmanlands län och Stockholms län som ett led i de regionala livsmedelsstrategierna.

Logotyper

 

Uppdaterad:
Anna Steinwall
Verksamhetsledare

Sidor