Styrgruppen för Region Värmland besökte Kunskapsgatan

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Karlstads universitet har slagit upp portarna till Kunskapsgatan som är ett science center där ungdomar från högstadiet och gymnasiet får möta teknik och naturvetenskap i ett inspirerande sammanhang. Styrgruppen för Region Värmland tog del av projektet som visade "Förpackningsbolaget" där elever får lära sig om produkten, tekniken och designen samt göra studiebesök.

Styrgruppen för Region Värmland skapar egna förpackningar.

Projektet Kunskapsgatan leds av Susanne Walan och stöttas av Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, Wettergrenstiftelsen och Stora Enso.

Projektet Kunskapsgatan på Karlstad Universitet

Projektmedlemmarna Kristin Johansson (doktorand kemi/teknik), Johan Kullander (forskare pappersteknik) och Björn Hansson (student civilingenjör) berättade om hur eleverna fick delta i ett fingerat kundmöte där de både skulle föreslå lämplig förpackning och sedan designa den.

Exempel på olika typer av förpackningarÅrsmöte för region Värmland
En ekonomisk förening bildades efter årsmötets beslut.
Regionsamordnaren Jens Meyer berättade om aktiviteterna som är planerade under året vilket bland annat är en utbildning för lärare och lärarstudenter som ska hållas i Segersta, som är ett naturvårdsområde utanför Karlstad.

Regionsamordnaren som också är lärare och författare
Jens har varit en av författarna till Skogen i Skolans läromedel "Möjligheter i skolskogen" och "Mat i skolskogen". Det finns dessutom fyra ytterligare läromedel som du kan beställa på denna sida: http://www.skogeniskolan.se/laromedel.

Frisk luft får du genom Skogen i SkolanJens Meyer har arbetat med Skogen i Skolan i Värmland sedan 1998. Han är utbildad till möbelsnickare och arbetade under en period med transport av papper då han skadade några av fingrarna på högerhanden. På 80-talet vikarierade han som teknik- och slöjdlärare. Förutom att vara regionsamordnare är han också lärare på Hammarlundens skola, på Hammarö.
- Mäta, räkna, koka tjära, laga mat, tälja, knyta knopar - och slipsar! Det mesta lär man med fördel i skolskogen, menar Jens Meyer.

När han nu ser framåt avser han att anordna färre aktiviteter med hög kvalitet som varar under en längre tidsperiod.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor