Stormvirket snart borta

Written by admin On the 0 Comments
Huvuddelen av allt stormvirke är omhändertaget, visar undersökning från Skogsstyrelsen.
Mellan åttiofem och nittio procent av virket efter stormen för ett år sen har tagits om hand. Nästan 52 miljoner kubikmeter virke hade upparbetats den sista december förra året. Det motsvarar mellan åttiofem och nittio procent av allt som beräknas ha fallit i hela det stormdrabbade området. Men, samtidigt visar beräkningar som Skogsstyrelsen gjort att den sammanlagda volymen skog som fälldes i stormen kan vara större än de 75 miljoner kubikmeter skog som man tidigare trott.
Uppdaterad:

Sidor