Stora angrepp av barkborre

Written by admin On the 0 Comments
Över en miljon kubikmeter stående skog i Götaland kan ha angripits av granbarkborrar, bedömer Skogsstyrelsen och Södra Skogsägarna.
Angreppen finns över hela det stormdrabbade området, men tyngdpunkten ligger på de centrala, östra och södra delarna av stormområdet. Resultaten bygger på bedömningar gjorda av Skogsstyrelsens distrikt och Södra Skogsägarna. Det är den varma sommaren med svår torka som har gjort att granbarkborrarna har kunnat föröka sig väldigt snabbt. Både den första och andra generationen granbarkborrar har hunnit svärma under sommaren, samtidigt som torkan har försvagat trädens motståndskraft. Eftersom angripna träd är svåra att hitta så länge kronan är grön är det först nu som angreppens omfattning visat sig. – Vi befinner oss redan nu i en situation som under normala väderförhållanden hade uppkommit först år 2007 eller senare. En mycket viktig faktor inför nästa år är om den nya generationen granbarkborrar hinner utvecklas färdigt och hur stor andel som övervintrar i träden, säger Jörgen Ringagård på Skogsstyrelsen. Ett vanligt år skadas mindre än 100 000 kubikmeter skog i Götaland av torka, svampangrepp eller insektskador.
Uppdaterad:

Sidor