Stenbocksskolan har fått en Skolskog

Written by admin On the 0 Comments
Stenbockskolan har tilldelats ett avgränsat skogsområde i anslutning till skolan. Boxholms kommun äger marken, men Boxholms Skogar AB förvaltar den tätortsnära skogen.
Skolan får genom sin nya Skolskog, tillgång till ett område som mera permanent finns tillhands för skolans räkning. Tanken med skolskogen är att ge eleverna ökad förståelse och kunskap om skogsbruk, öka intresset för rörelse och stimulera till utomhuspedagogik.Under Läs mer finns länk till Boxholms kommuns hemsida där rektorn på skolan ytterligare beskriver skolans mål och visioner med Skogen i Skolan och sitt nya utomhusklassrum.
Uppdaterad:

Sidor