Statligt stöd till satsningar i naturen i Lidköping

Written by admin On the 0 Comments
Länsstyrelsen har beviljat statligt stöd till tre olika naturprojekt i Lidköping. Ett av projekten innebär att inventera naturen i närheten av förskolor och skolor för att hitta bra platser för utomhuspedagogik. /
Uppdaterad:

Sidor