Statens mediepodd om lärarens framtida roll

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Hur ska lärarens roll se ut i framtiden? Är det rimligt att lära barn källkritik redan i förskoleåldern? Hur insatta bör lärare och andra vuxna vara i barns och ungas digitala liv? / Statens medieråd
Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor