Sörgårdsskolan blev årets skolskog

Written by admin On the 0 Comments
Sörgårdsskolan i Brunflo är årets skolskog i Jämtland-Härjedalen.
Sörgårdsskolan har under läsåret 2005-2006 fortsatt sin positiva utveckling av skolskogen och utomhuspedagogiken, till glädje för elever och personal. Därför delar skogsnäringen i Jämtlands län ut ett pris på 3 000 kronor för att uppmärksamma och uppmuntra det arbete skolan gör för att ge eleverna möjlighet att lära med alla sinnen.I juryns motivering heter det att Sörgårdsskolan även har lyckats skapa en positiv anda kring, och en nyfikenhet på, er skolskog då rektorsområdets 6:or använder skolskogen för att jobba ihop de nya grupperna vid höstterminens start.Arbetet visar att även en skola i centralorten kan få alla årskurser engagerade i skolskogsarbetet och att skolskogen ses som ett komplement till undervisningen inomhus vilket främjar elevernas utveckling och på sikt den jämtländska skognäringen.Skolan premieras också för att den söker samarbete utanför skolan, i närsamhället, och för att reflektion och dokumentation är viktiga pusselbitar i skolans vardag. Föräldrar med flera kan följa arbetet i skolskogen via skolans hemsida eller elevutställningarna på skolan.
Uppdaterad:

Sidor