Som ett klassrum utan väggar

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Britta Brügge byter plats och sänker rösten. Stämningen förtätas. - Vi upplever alla naturen på vårt eget sätt och genom Allemansrätten visar vi vördnad. Skogen i Skolans Regionsamordnare blev utbildade i utomhuspedagogik på Skansen och den kunskapen sprider de vidare till lärare och elever i grundskolan.

Britta Brügge är författare och lärare på Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, på Linköpings universitet.
- När vi ställer oss i en ring bildar vi ett klassrum utan väggar. Beroende på hur nära vi står kan vi förändra utrymmet. I en "gnugg-cirkel" känner vi närheten till varandra och skapar gemenskap. Det underlättar lärandet, säger Britta Brügge.

Vilken relation har du till naturen?
Skogen i Skolans Regionsamordnare blev utbildade i utomhuspedagogik på Skansen. Flera menade att det är befriande för elever att få lektioner i naturen utanför klassrummets väggar och att man kan förbättra kunskapsinhämtningen genom lekfulla övningar. - Man använder alla sinnen i naturen och njuter av stillheten.  Det gör elever och lärare gott! Leken stimulerar tänkande och kreativitet.

NCU på Linköpings universitet ansvarar för en magister- och masterutbildning i pedagogiskt arbete och utomhuspedagogik. Båda inriktningarna går att läsa på halvfart eller kvartsfart och utbildningarna vänder sig till förskollärare, lärare eller specialpedagoger.

Britta Brügge, författare och lärare i utomhuspedagogikBritta Brügge skapar kontrast för att öka fokus, dvs att byta plats, höja och sänka rösten, skapa större och mindre "gnugg-cirklar" samt att blanda stillsamma och rörliga övningar.

- Hitta något i naturen som symboliserar dig själv och förklara varför, uppmanade Britta Brügge. Regionsamordnarna hittade bark, stenar och pinnar som de samlade i en hög.
- På detta sätt känner vi oss som en del av naturen och visar vördnad genom att lämna tillbaka det vi har lånat. Syftet är att visa på hur vi tar hand om varandra och att det som förmultnar ger kraft till nästa år.

Under dagen fick Regionsamordnarna prova på att skapa en "gnugg-cirkel", beskriva muntligt vad naturen betyder för dem och att hitta föremål från naturen som symboliserade de själva. Under "varg-leken" fick alla prova på att omväxlande vara varg eller får. Övningen ger möjlighet att prova rollbyten och en stunds rörlighet. Samordnarna jämförde kottar och placerade därefter kotten mellan sig medan de gick och klättrade över hinder.

- Gör om övningar till era egna och anpassa efter lärarna ni möter. Deras elever får social träning och det bästa resultatet når man när även lärarna deltar i övningarna, säger Britta Brügge.

Vill du också lära dig att göra övningar i naturen?
Kontakta Skogen i Skolans nationella kansli, kansli@skogeniskolan.se, eller din Regionsamordnare i den region där du bor: Skogen i Skolans 10 regioner.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor