Som ett klassrum utan väggar

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Britta Brügge byter plats och sänker rösten. Stämningen förtätas. - Vi upplever alla naturen på vårt eget sätt och genom Allemansrätten visar vi vördnad. Skogen i Skolans Regionsamordnare blev utbildade i utomhuspedagogik på Skansen och den kunskapen sprider de vidare till lärare och elever i grundskolan.

Britta Brügge är författare och lärare på Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, på Linköpings universitet.
- När vi ställer oss i en ring bildar vi ett klassrum utan väggar. Beroende på hur nära vi står kan vi förändra utrymmet. I en "gnugg-cirkel" känner vi närheten till varandra och skapar gemenskap. Det underlättar lärandet, säger Britta Brügge.

Vilken relation har du till naturen?
Skogen i Skolans Regionsamordnare blev utbildade i utomhuspedagogik på Skansen. Flera menade att det är befriande för elever att få lektioner i naturen utanför klassrummets väggar och att man kan förbättra kunskapsinhämtningen genom lekfulla övningar. - Man använder alla sinnen i naturen och njuter av stillheten.  Det gör elever och lärare gott! Leken stimulerar tänkande och kreativitet.

NCU på Linköpings universitet ansvarar för en magister- och masterutbildning i pedagogiskt arbete och utomhuspedagogik. Båda inriktningarna går att läsa på halvfart eller kvartsfart och utbildningarna vänder sig till förskollärare, lärare eller specialpedagoger.

Britta Brügge, författare och lärare i utomhuspedagogikBritta Brügge skapar kontrast för att öka fokus, dvs att byta plats, höja och sänka rösten, skapa större och mindre "gnugg-cirklar" samt att blanda stillsamma och rörliga övningar.

- Hitta något i naturen som symboliserar dig själv och förklara varför, uppmanade Britta Brügge. Regionsamordnarna hittade bark, stenar och pinnar som de samlade i en hög.
- På detta sätt känner vi oss som en del av naturen och visar vördnad genom att lämna tillbaka det vi har lånat. Syftet är att visa på hur vi tar hand om varandra och att det som förmultnar ger kraft till nästa år.

Under dagen fick Regionsamordnarna prova på att skapa en "gnugg-cirkel", beskriva muntligt vad naturen betyder för dem och att hitta föremål från naturen som symboliserade de själva. Under "varg-leken" fick alla prova på att omväxlande vara varg eller får. Övningen ger möjlighet att prova rollbyten och en stunds rörlighet. Samordnarna jämförde kottar och placerade därefter kotten mellan sig medan de gick och klättrade över hinder.

- Gör om övningar till era egna och anpassa efter lärarna ni möter. Deras elever får social träning och det bästa resultatet når man när även lärarna deltar i övningarna, säger Britta Brügge.

Vill du också lära dig att göra övningar i naturen?
Kontakta Skogen i Skolans nationella kansli, kansli@skogeniskolan.se, eller din Regionsamordnare i den region där du bor: Skogen i Skolans 10 regioner.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan
  Annons
 • Vindskydd byggs i Norrbotten för utomhuspedagogik!

  Naturnära Jobb bygger vindskydden i block och kommer även ordna så att vindskydden kommer på plats. Framöver kommer skolorna få mer inspiration för att utveckla sina metoder för en kvalitativ utomhusundervisning av regionsamordnaren för Skogen i Skolan Norrbotten.
 • Hur väl lyckas Skogslektioner.se?

  Har du använt Skogslektioner i din undervisning? Skogskandidatstudenten Amanda Bergman genomför just nu en undersökning av hur väl läromedlet lyckas väcka ett intresse för skogen. Vill du hjälpa henne?
 • Johan är vår nya regionsamordnare för Skogen i Skolan Örebro!

  Johan Andersson är skogskonsulent på Skogsstyrelsen och kommer att ta över som regionsamordnare för Skogen i Skolan region Örebro.
 • Internationella skogsdagen 21 mars 2021

  Kategorier: #IntSkogsdagen
  Visste du att en tredjedel av världens landyta är täckt av skog?  Den 21 mars uppmärksammas världens skogar under den årliga internationella skogsdagen. 
 • Läromedelsförfattare sökes

  Det är dags att skapa nya Skogslektioner, denna gång riktade till högstadiet. Nu söker vi en lärare i åk 7 - 9 som vill vara med och skapa nya digitala lektioner om skogen.
 • barn som badar i skog

  SciFest 4-10 mars!

  Vetenskapsfestivalen SciFest är digital i år – alla i hela Sverige kan vara med! Skogen i Skolan medverkar i två digitala montrar i samarbete med SLU och Skogforsk. Välkommen att besöka oss under festivalveckan!
 • Årskurs 7-9 får egna Skogslektioner

  Det populära läromedlet Skogslektioner utvecklas under året med nya lektioner riktade till högstadiet. Var med och påverka hur det ska utformas genom att besvara vår enkät.
 • Månadens tema: Biologisk mångfald

  Omkring hälften av alla arter som finns i Sverige lever i skogen. Vad sysslar de med, och vad görs för att skydda arterna? Om det finns det kunskap att hämta i våra Skogslektioner om biologisk mångfald.
 • Låt det ringa Ut för lärande, hälsa och välbefinnande

  Utomhusmiljön är en pedagogisk tillgång och möjlighet för grundskola, förskola, fritidshem och gymnasium.
 • Klassrummet har flyttat ut i skogen

  Frisk luft, mycket att upptäcka och betydligt mer coronasäkert. Nya uteklassrummet Yggdrasil i Stora Skuggan har invigts och barnen är nöjda. "Det finns mycket att göra i skogen" säger Oscar Widholm, andraklassare på Bobergsskolan. Skogen i Skolans uteklassrum på Djurgården är tillgängligt för lärare och elever att boka. / Tidningen Mitti
 • I skogen blir siffrorna verkliga

  På Hammarlundens högstadium på Hammarö arbetar lärarna i matematik och NO ofta utomhus. En skolskog och ett uteklassrum ger goda förutsättningar att ta med undervisningen ut. – För att hejda smittspridningen är det väldigt bra, säger han. Jag upplever att corona gör att fler ser möjligheten att vara ute med sina elever. Det blir en kickstart för utearbetet, säger Jens Meyer, Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland. / Grundskoletidningen
 • Amanda Bergman studerar till Skogskandidat och skriver ett examensarbete om Skogslektioner, Skogen i Skolans digitala läromedel.

  Amanda blir skogskandidat till våren

  – Jag kommer från Piteå i Norrbotten. Naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför valde jag att plugga skog, säger Amanda Bergman som till våren blir Skogskandidat. Utbildningen ges av Linnéuniversitetet i Växjö och studierna sker på distans. Hennes examensarbete handlar om det digitala läromedlet Skogslektioner och dessutom samarbetar hon med region Norrbotten i Skogen i Skolan.

Sidor