Småkryp i julgranar

Written by admin On the 0 Comments
Mängder av objudna gäster i form av kvalster, spindlar, nyckelpigor följer med granen in i våra hem. De flesta är osynliga för blotta ögat.
Man har uppskattat att en nyhuggen gran kan innehålla upp mot 10 000 individer av ett femtiotal olika arter. De flesta djuren dör ganska snart i det torra och varma klimatet inomhus.Ibland kan man se att ett granskott har svällt upp och liknar en liten ananas. Det är granbarrlusen som har varit framme.Det finns tre stora grupper av djur. Dels insekter som livnär sig av barr, knoppar, skott eller bark. Hit hör en del fjärilslarver, gallmyggor, kvalster och löss. Den andra stora gruppen är rovdjur eller parasiter. Jordlöpare jagar fjärilslarver, parasitsteklar letar efter lämpliga värddjur, rovkvalster som äter barrsugande kvalster och spindlar som söker efter lämpliga byten. Den tredje gruppen utgörs av djur som av en slump råkar vara på trädet, till exempel de som övervintrar under barkflagor. Andra äter på lavar på barkytan. Längst ner på stammen finns ofta primitiva insekter som exempelvis hoppstjärtar.
Uppdaterad:

Sidor