Skolor möter skogen i Norrbotten

Written by admin On the 0 Comments
Höstens skogsexkursioner, där elever och lärare får ta del av spännande och lärorika aktiviteter i de norrbottniska skogarna, är nu färdigplanerade.
Över tusen elever samt en stor mängd lärare transporteras till olika exkursionsmål i hela länet. Där möter man lokala representanter för hela den skogliga samt skogsindustriella sektorn. De delger där av sina kunskaper och eleverna får även pröva på en mängd spännande aktiviteter. Bakom arrangemanget står intresseorganisationen Skoglig samverkan i Norrbotten, som har huvudansvaret för Skogen i Skolans verksamhet i just Norrbotten. I länken här under följer en sammanställning över deras planer för respektive kommun.
Uppdaterad:

Sidor