Skolledare i Region Västernorrland blev informerade om Skogen i Skolan

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Regionsamordnare Lennart Sidén berättade om skogsnäringens och Skogen i Skolans historia för tio skolledare i Matfors Folkets hus, strax utanför Sundsvall. De som inte hade egna skolskogar ville gärna ha hjälp att starta den verksamheten för att kunna använda skogen som klassrum. Lennart delade ut ett antal av Skogen i Skolans läromedel samt en jordpuck med en skogsplanta. Nästa steg är att Lennart besöker respektive skola och informerar lärarlagen om utomhusbaserat lärande.

De tio skolledarna kom från förskolor och skolor i området kring Matfors.
- Vi behöver uppdatera vår information och vill gärna få mer information om Skogen i Skolans verksamhet, sa flera av deltagarna.
Lennart berättade hur lärarna skulle koppla utomhuspedagogik till läroplanerna.
- Tänk trä! När eleverna läser om kristendomen i religionskunskap kan ni ge dem i uppgift att forska om vad Jesus kors var gjort av för träslag. I historian kan ni fråga eleverna vad vikingabåtarna var byggda av för virke, berättade Lennart Sidén.
Han berättade sedan en del av vår skogliga historia fram till idag och även en del funderingar om framtiden.
- Hur kommer undervisningen att ske i framtiden? Idag finns läsplattor och imorgon kanske intelligenta läromedel med inbyggd LED-teknik i papperet. Men oavsett hur tekniken leder oss framåt kommer vi alltid ha behov av frisk luft och motion. När vi använder utomhusbaserat lärande får vi in kunskaper samtidigt som vi mår bättre, menar Lennart.

Skogen i Skolans historia sedan 1970-talet
1973 klev en lärare in på Iggesunds bruk med idén om att föra in skoglig kunskap i skolan. Flera möten följde varav en studieresa till USA. Därefter började verksamheten växa fram med arbetsmaterial och aktiviteter runt om i Sverige.

Idag består Skogen i Skolan av tio regioner med en regionsamordnare, kontaktpersoner och en styrgrupp med lokala finansiärer. Aktiviteterna består av större evenemang som Jorden och skogen i sta'n, Skogens dagar och tävligen Skogens mästare.

Region Västernorrlands verksamhet
Lennart Sidén, Regionsamordnare VästernorrlandEfter att ha varit lärare i Norge på 1970-talet återvände Lennart och hans fru till Stöde för att ta över hans släktgård. På 1980-talet började han arbeta som regionsamordnare för Region Västernorrland. Sedan dess har han varit arrangör för många stora evenemang som till exempel Skogens dagar på Gärdet i Stockholm dit det kom tusentals elever och lärare.

Styrgruppen i Västernorrland består av representanter inom skogen och skogsindustrin. De har möten två gånger per år då man bland annat beslutar om den treåriga budgeten. Ett av målen för Lennart är att träffa 80% av alla skolor inom länet. Syftet med att satsa på skolorna är att få ungdomar att stanna kvar i området och att de kan få en anställning inom näringen.

Så här får din skola en egen skolskog
I skolans skolskog får ni möjlighet att göra mer än vad allemansrätten säger. Det kan till exempel innebära att ni kan bygga ett vindskydd, göra upp eld eller kanske hugga en julgran till skolan. Ni kan få följa markägarens skogsbruksplan och hjälpa till med vissa aktiviteter. Din regionsamordnare hjälper till med att göra en överenskommelse mellan markägaren och skolan där det skrivet vilka rättigheter och skyldigheter ni har. Läs mer om skolskogar!

Arbeta med utomhusbaserat lärande inom Skogen i Skolan
Genom Skogen i Skolan får du tillgång till de fem läromedlen Boken om skogen, Skogen och klimatet, Skogens produkter, Skogen och samhället, Möjligheter i skolskogen och dessutom boken Mat i skolskogen. Läromedlen kostar ca 15:- styck när du beställer en klassuppsättning. Du beställer dem på webbplatsen, gå till läromedel.

Förutom läromedlen finns dessutom faktablad, övningar och ett tidningsprojekt som du kan ladda ner utan kostnad. På webbplatsen kan du också beställa en skolskogslåda som är full med verktyg och övningar som du kan ta med ut i skogen.

Mer information hittar du på webbplatsen
På Skogen i Skolans webbplats hittar du all information du behöver om verksamheten och där får du kontaktuppgifter till respektive regionsamordnare samt det nationella kansliet.

/Gunilla Häggström
Webbredaktör
Skogen i Skolan

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor