SkogsSverige besvarar dina skogliga frågor

Written by admin On the 0 Comments
SkogsSverige grundades 1995 på initiativ av flera parter inom skogssektorn och var en pionjär inom sitt området. 2011 tog Föreningen Skogen över ansvaret för verksamheten från SLU och sedan dess har den faktabaserade informationen kompletterats och ämnesområdena renodlats. Nyhetsbreven har utökats i antal och de sociala medierna har ambassadörer i form av studenter från skogliga utbildningar. Under 2013-2014 har sidornas innehåll förhöjts med fotografier från bildbyrån Skogen bild samt med illustrationer. Dessutom har sökfunktionen i SkogsSveriges frågelåda förbättrats så att du lättare ska kunna hitta svar på dina skogliga frågor. Under ämnet Lika villkor hittar du metoder för genus, jämställdhet och likabehandling. En övergång till responsiv design pågår och den nya versionen kommer att sjösättas efter årsskiftet.

På SkogsSverige hittar du en övergripande löpsedel där nyheter från skogssektorns olika områden sammanställs dagligen. Under varje ämnesområde hittar du nyheter som rör ämnet, faktasidor som t.ex Svenska träd, en omvandlare för skoglig beräkning, skogshistoria m.m.

Det här kan du lära dig mer om på SkogsSverige:

Dessutom har du möjlighet att ställa skogliga frågor till ett hundratal experter i SkogsSveriges Frågelåda. Drygt 6000 frågor är besvarade sedan tidigare och du kan därför börja med att söka i Frågelådan. Hittar du inget svar kan du lägga in en fråga, gärna tillsammans med en bild och du får sedan svar som du kan läsa på webbplatsen eller prenumerera på Frågelådans nyhetsbrev.

SkogsSveriges digitala medier
Förutom SkogsSveriges webbplats skogssverige.se kan du också prenumerera på våra fem nyhetsbrev, se evenemang i vårt kalendarium, och följa verksamheten på vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto.

Föreningen Skogen ansvarar för SkogsSveriges verksamhet och inom föreningen finns även bildbyrån Skogen Bild som har bidragit med fotografier till SkogsSverige

Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig SkogsSverige
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig
SkogsSverige
 

Uppdaterad:

Sidor