Skogsstyrelsen intensifierar sitt arbete med Skogen i Skolan

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Genom att öka intresset hos barn och ungdomar för skogens alla värden kan fler lockas att arbeta inom skogssektorn. 2013 ökar Skogsstyrelsen sitt engagemang inom Skogen i Skolan. Jämställdhet inom skogssektorn är målet på sikt. / Skogsstyrelsen
Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor