Skogssnilleblixten - entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan

Written by Erika Nilsson On the 0 Comments
Skogen i Skolan Västerbotten lanserar ett helt nytt koncept som ger klasser chans att arbeta tematiskt och ämnesövergripande inom området entreprenörskap. Dessutom har deltagarna möjlighet att vinna pengar till klassen!

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan - en tävling i samverkan mellan Skogen i Skolan, Mera Skog i Västerbotten och Designhögskolan Umeå universitet

Skogen i Skolan Västerbotten lanserar ett helt nytt koncept som ger klasser chans att arbeta tematiskt och ämnesövergripande inom området entreprenörskap. Dessutom har deltagarna möjlighet att vinna pengar till klassen!

Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 7-9 och baseras på läromedlet Skogens produkter som skickas ut till klassen vid tävlingens början. Och vad går det ut på? Jo! Ni ska tillsammans i klassen komma på nya, smarta sätt att använda skogen på i framtiden!

Syftet med tävlingen är att väcka barns intresse för skog, teknik, naturvetenskap och uppfinningar på samma gång som deras kreativitet, nyfikenhet och lust att lära stimuleras. Skolan får chans att inom temat erbjuda eleverna att arbeta företagsamt med utgångspunkt i det egna intresset - miljö, hälsa, teknik, friluftsliv, skogens kretslopp, mode, brukande och så vidare.

Läs mer här!

Anmäl er klass senast 15 februari 2015!

Uppdaterad:

Sidor