Skogshistoriska bilder

Written by admin On the 0 Comments
SLU har ca 5000 skogshistoriska fotografier digitaliserade i en databas.
Bilderna är en dokumentation av svensk skogshistoria där man kan följa utvecklingen av bl.a. olika skogsbruksmetoder, redskap, maskiner m.m. Bilderna är fritt tillgängliga om inget annat anges. Källa måste dock alltid uppges. Vid användning för kommersiellt bruk krävs ett godkännande från Skogsbiblioteket, SLU. Under Läs mer finner ni länken till bildbanken.
Uppdaterad:

Sidor