Skogsdag på Tjamstan

Written by admin On the 0 Comments
Med en intressant blandning av teori och praktik, fick eleverna i åk 8 på Nilaskolan i Malå ökade kunskaper om skogen och alla dess värden.
Varje år erbjuds högstadiet i Malå en heldagsexkursion på berget Tjamstan mitt i samhället. Det är den skogliga samt skogsindustriella sektorn lokalt som genomför arrangemanget i samarbete med skolan. Klicka på bifogat dokument här under, för att se mer om höstens Skogsdag.
Uppdaterad:

Sidor