Skogens väsen

Written by Anna Steinwall On the 0 Comments
Helena Bengtsson vår regionsamordnare i Mälardalen, har utvecklat ett material som bygger på Skogen i Skolans digitala läromedel skogslektioner.se. Till skillnad från det digitala materialet är Helenas material anpassat för att ta med ut i skogen. Materialet passar bäst för årskurs 2 och 3 eller äldre elever.

 

Bild: Målning av John Bauer / Public Domain

Ewa-Marie Zetterkvist som är regionsamordnare i Norrbotten, testade det nyligen. Här berättar hon om hur hon använde det. 

– Jag bjöd in en grupp fritidselever med personal till sina skolskogar vid två olika tillfällen. Detta under höstlovet eller läslovet. Där berättade jag om hur skogen i alla tider både fascinerat och ibland skrämt människan. 

Den stora gruppen delades in i mindre grupper och fick sen gå en "väsenvandring" i skogen tillsammans med en vuxen. Den vuxne läste texterna om olika skogsväsen. 

Invid skyltarna om skogsväsen hade jag tänt marschaller. Om det inte varit så blött i skogen hade jag i stället valt gravljus. Jag hade också mystisk musik på med naturljud via en bluetoothhögtalare. Den hade jag gömt under en gran. 

Ett tips är att gärna välja skog som har inslag av gran och större stenar som bidrar till mer mystik och mysiga gömmor. 

Vandringen tog ca 15-20 minuter. Efteråt samlades vi och pratade om vandringen. Fritidshemmen fick efteråt med sig uppdraget att skapa egna skogsväsen utifrån sin egen fantasi. Hur ser ditt väsen ut? 

Det blev verkligen en bra stund med mystik och skogsljud samt dofter!

Här hittar du materialet:

Är du även intresserad av de digitala lektionerna om skogsväsen under Skogslektioner:

Uppdaterad:
Anna Steinwall
Verksamhetsledare

Sidor