Skogens kulturarv intresserar många

Written by admin On the 0 Comments
Inventering ska hindra att spår efter mänsklig verksamhet i skogen försvinner.
År 2001 påbörjade Skogsstyrelsen projektet Skog och historia. Som en fortsättning på det påbörjades i augusti 2004 projektet Skogens kulturarv, ett projekt som löper ut den sista december i år.Avsikten med projektet är främst att genom inventeringar kunna registrera lämningar efter tidigare mänsklig verksamhet i skogslandskapet för att därefter genom en kartdatabas kunna säkra lämningar fria från förstörelse i samband med framtida avverkningar eller andra skogsåtgärder.
Uppdaterad:

Sidor