Skogen som ämnesövergripande tema

Written by admin On the 0 Comments
I Malin Wohlerts examensarbete undersöks möjligheterna att införa skogen som ett ämnesövergripande tema inom ramen för gymnasieskolans naturvetenskapliga program. / Stockholms Uniersitet
Uppdaterad:

Sidor