Skogen i Skolans Riksmöte med utepedagogik i praktiken

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Regionsamordnarna, några styrgruppsmedlemmar, Rikskansliet och Skogsstyrelsen träffades den 6/11 på Ladvik, i Vaxholm utanför Stockholm. Deltagarna fick information om verksamheten på Rikskansliet under året, Skogsstyrelsens införandeplan, långsiktig finansiering och att Skogen i Skolan nu söker en ny verksamhetsledare. Dessutom innehöll dagen två nätverkspunkter. Mikael Boman berättade om arbetet med tävlingen Skogens mästare för sjundeklassare i Region Jämtland. Staffan Dackman guidade runt en slinga med frågor för grundskoleelever i Region Mälardalen och Birgitta gav synpunkter och idéer för utomhuspedagogik.

Skogen i SkoRiksmöte för Skogen i Skolanlan träffades den 6/11 på ett Riksmöte på Ladvik utanför Stockholm. Rikskansliet arrangerade mötet tillsammans med Region Mälardalen och Skogsstyrelsen och deltagarna bestod av nio regionsamordnare, två ordförande för styrgrupper och en skolkontakt. Agendan för dagen innehöll både information och nätverkande med betoning på utomhuspedagogik och jämställdhet.

Din skola kan starta en egen skolskog
Skolskogarna behöver inventeras på Skogen i Skolans webbplats och likaså skolkontakterna. Du som arbetar i en skola kan kontakta din regionsamordnare om du vill starta en skolskog eller korrigera någon uppgift.
Läs mer om skolskogar via länken längre ner på sidan där du också hittar en länk till regionerna.

Skogen i Skolans sex fantastiska läromedel
Gunilla Häggström berättade om att Rikskansliet i år har marknadsfört läromedlen via utbudet.se, lektion.se och på Skolforum-mässan. Dessutom kommer Rikskansliet under 2013 att sponsra varje region med ett visst antal ex av läromedlen för att sprida dem över landet.
Läs mer i reportaget från Skolforum via länken längre ner på sidan.
De sex läromedlen är: Boken om skogen, Skogen och klimatet, Skogens produkter, Skogen och samhället, Möjligheter i skolskogen och Maten i skolskogen.
Beställ läromedlen via länken längre ner på sidan.

Finansiering och rekrytering av ny verksamhetsledare
Efter två utredningar under året finns det nu en överenskommelse om en treårig finansiering för Skogen i Skolans verksamhet, berättade Bengt Ek, vd Föreningen Skogen. Därmed kan också en ny verksamhetsledare rekryteras. Verksamhetsledaren hör till Rikskansliet och samarbetar med webbredaktören som ansvarar för digitala media. Föreningen Skogen ansvarar för tidning, förlagsverksamhet, webbplats och bildbyrån samt verksamheterna SkogsSverige och Skogen i Skolan.
Annons för verksamhetsledare, se länk längre ner på sidan.

Skogsstyrelsen ökar sitt engagemang i Skogen i Skolan
Carl Appelqvist, chef Rådgivningsenheten, och Caroline Wågberg, Skogsstyrelsen berättade om att Skogsstyrelsens arbetstimar har sjunkit under ett antal år, men nu kommer engagemanget att öka vilket betyder att man kommer att förstärka organisationen där det behövs, rekrytera en samordnare och utbilda personalen.
Läs mer om införandeplanen via länken längre ner på sidan.

Mikael Boman, regionsamordnare JämtlandSkogens mästare förmedlar all kunskap som Skogen i Skolan erbjuder
Regionsamordnare Mikael Boman, berättade om tävlingen Skogens mästare för sjundeklassare i Jämtlands län. Finalen gick i oktober då Funäsdalens skola från Härjedalen vann förstapris om 10.000 kronor till sin klasskassa. De övriga tre lagen fick 5.000, 3.000 och 2.000 kronor vardera. Styrgruppen för Region Jämtland sponsrar med prispengar, elever får kunskap om skog och lärare använder sig av utomhuspedagogik. Allt material kommer från läromedlen, faktablad och övningar som finns inom Skogen i Skolan.
Läs mer om Skogens mästare i reportaget från finalen via länken längre ner på sidan.

Birgitta Wilhelmsson, Umeå universitetUtomhuspedagogik i praktiken
Birgitta Wilhelmsson, Umeå universitet, och regionsamordnare Staffan Dackman, Region Mälardalen gav deltagarna tips om hur man kan använda sig av en slinga med frågor, utmaningar när det gäller olika åldersgrupper och jämställdhet.
Viktigt är också att knyta an utomhuspedagogik till den nya läroplanen.
Birgitta Wilhelmsson är fd verksamhetsledare för Skogen i Skolan. Hon mottog Guldkvisten på årets Skogsnäringsvecka och har tagit en filosofie licentiat-examen.
Läs Birgittas avhandling om utomhuspedagogik via länken längre ner på sidan.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan
  Annons
 • Ekar på Stora Skuggan Foto: Anna Steinwall

  Visa upp skolans bästa utemiljö i vår kampanj #uteklassrummet under september/oktober

  Skolan spelar en stor roll för barns kunskap om naturen och vana att vistas utomhus. I september och oktober under Friluftslivets år 2021 kommer Luften är fri (där Skogen i Skolan är med) lyfta skolan och vikten av utomhuspedagogik lite extra.
 • Bild på ett basläger. Foto Jens Meyer

  Skapa ett eget uteklassrum!

  Flyttar man ”klassrummet” ut i skogen får det dimensioner som aldrig låter sig skapas inomhus. Här kan eleverna ta till sig nya kunskaper med alla sina sinnen.
 • Träden räddar världen!

  Vilka produkter från skogen är viktiga för dig? Vi har lektioner som handlar om hur produkter från skogen kan bidra till en mer hållbar utveckling.
 • Boka kostnadsfritt uteklassrummet Yggdrasil på Stora Skuggan!

  Skolor och pedagogiska verksamheter för barn och unga kan boka klassrummet kostnadsfritt från en halvtimme upp till en heldag genom Skogen i Skolan Mälardalen. Uteklassrummet har en area på 50 kvm, med bänkar och en eldstad.
 • Ny affisch om skogsbrukets kretslopp!

  Efterfrågan på förnybara skogsprodukter är stor just nu och självklart präglar det våra skogar. Men visste du att det finns ungefär dubbelt så mycket träd i de svenska skogarna idag om man jämför med för 100 år sedan! Det beror bland annat på bra plantmaterial, bättre metoder för återväxt och på att man hela tiden ser till att hålla skogen frisk och växtkraftig.
 • Utomhuspedagogik behöver inte alls vara svårt!

  I vår Skolskogsryggsäck finns massor av färdigt material för dig som vill komma igång med undervisning utomhus. Genom att följa övningarna i vår ryggsäck så kommer eleverna att få röra sig runt i skogen och lösa olika uppgifter, detta medan du som lärare står i mitten och är spindeln i nätet.
 • Basläger och uteklassrum byggs i Värmland för utomhuspedagogik!

  I Värmland samverkar Skogen i Skolan med Naturnära Jobb genom att bygga och ställa i ordning basläger och flera uteklassrum i regionens skolskogar.
 • Vindskydd byggs i Norrbotten för utomhuspedagogik!

  Naturnära Jobb bygger vindskydden i block och kommer även ordna så att vindskydden kommer på plats. Framöver kommer skolorna få mer inspiration för att utveckla sina metoder för en kvalitativ utomhusundervisning av regionsamordnaren för Skogen i Skolan Norrbotten.
 • Hur väl lyckas Skogslektioner.se?

  Har du använt Skogslektioner i din undervisning? Skogskandidatstudenten Amanda Bergman genomför just nu en undersökning av hur väl läromedlet lyckas väcka ett intresse för skogen. Vill du hjälpa henne?
 • Johan är vår nya regionsamordnare för Skogen i Skolan Örebro!

  Johan Andersson är skogskonsulent på Skogsstyrelsen och kommer att ta över som regionsamordnare för Skogen i Skolan region Örebro.
 • Internationella skogsdagen 21 mars 2021

  Kategorier: #IntSkogsdagen
  Visste du att en tredjedel av världens landyta är täckt av skog?  Den 21 mars uppmärksammas världens skogar under den årliga internationella skogsdagen. 
 • Läromedelsförfattare sökes

  Det är dags att skapa nya Skogslektioner, denna gång riktade till högstadiet. Nu söker vi en lärare i åk 7 - 9 som vill vara med och skapa nya digitala lektioner om skogen.

Sidor