Skogen i Skolans Riksmöte med utepedagogik i praktiken

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Regionsamordnarna, några styrgruppsmedlemmar, Rikskansliet och Skogsstyrelsen träffades den 6/11 på Ladvik, i Vaxholm utanför Stockholm. Deltagarna fick information om verksamheten på Rikskansliet under året, Skogsstyrelsens införandeplan, långsiktig finansiering och att Skogen i Skolan nu söker en ny verksamhetsledare. Dessutom innehöll dagen två nätverkspunkter. Mikael Boman berättade om arbetet med tävlingen Skogens mästare för sjundeklassare i Region Jämtland. Staffan Dackman guidade runt en slinga med frågor för grundskoleelever i Region Mälardalen och Birgitta gav synpunkter och idéer för utomhuspedagogik.

Skogen i SkoRiksmöte för Skogen i Skolanlan träffades den 6/11 på ett Riksmöte på Ladvik utanför Stockholm. Rikskansliet arrangerade mötet tillsammans med Region Mälardalen och Skogsstyrelsen och deltagarna bestod av nio regionsamordnare, två ordförande för styrgrupper och en skolkontakt. Agendan för dagen innehöll både information och nätverkande med betoning på utomhuspedagogik och jämställdhet.

Din skola kan starta en egen skolskog
Skolskogarna behöver inventeras på Skogen i Skolans webbplats och likaså skolkontakterna. Du som arbetar i en skola kan kontakta din regionsamordnare om du vill starta en skolskog eller korrigera någon uppgift.
Läs mer om skolskogar via länken längre ner på sidan där du också hittar en länk till regionerna.

Skogen i Skolans sex fantastiska läromedel
Gunilla Häggström berättade om att Rikskansliet i år har marknadsfört läromedlen via utbudet.se, lektion.se och på Skolforum-mässan. Dessutom kommer Rikskansliet under 2013 att sponsra varje region med ett visst antal ex av läromedlen för att sprida dem över landet.
Läs mer i reportaget från Skolforum via länken längre ner på sidan.
De sex läromedlen är: Boken om skogen, Skogen och klimatet, Skogens produkter, Skogen och samhället, Möjligheter i skolskogen och Maten i skolskogen.
Beställ läromedlen via länken längre ner på sidan.

Finansiering och rekrytering av ny verksamhetsledare
Efter två utredningar under året finns det nu en överenskommelse om en treårig finansiering för Skogen i Skolans verksamhet, berättade Bengt Ek, vd Föreningen Skogen. Därmed kan också en ny verksamhetsledare rekryteras. Verksamhetsledaren hör till Rikskansliet och samarbetar med webbredaktören som ansvarar för digitala media. Föreningen Skogen ansvarar för tidning, förlagsverksamhet, webbplats och bildbyrån samt verksamheterna SkogsSverige och Skogen i Skolan.
Annons för verksamhetsledare, se länk längre ner på sidan.

Skogsstyrelsen ökar sitt engagemang i Skogen i Skolan
Carl Appelqvist, chef Rådgivningsenheten, och Caroline Wågberg, Skogsstyrelsen berättade om att Skogsstyrelsens arbetstimar har sjunkit under ett antal år, men nu kommer engagemanget att öka vilket betyder att man kommer att förstärka organisationen där det behövs, rekrytera en samordnare och utbilda personalen.
Läs mer om införandeplanen via länken längre ner på sidan.

Mikael Boman, regionsamordnare JämtlandSkogens mästare förmedlar all kunskap som Skogen i Skolan erbjuder
Regionsamordnare Mikael Boman, berättade om tävlingen Skogens mästare för sjundeklassare i Jämtlands län. Finalen gick i oktober då Funäsdalens skola från Härjedalen vann förstapris om 10.000 kronor till sin klasskassa. De övriga tre lagen fick 5.000, 3.000 och 2.000 kronor vardera. Styrgruppen för Region Jämtland sponsrar med prispengar, elever får kunskap om skog och lärare använder sig av utomhuspedagogik. Allt material kommer från läromedlen, faktablad och övningar som finns inom Skogen i Skolan.
Läs mer om Skogens mästare i reportaget från finalen via länken längre ner på sidan.

Birgitta Wilhelmsson, Umeå universitetUtomhuspedagogik i praktiken
Birgitta Wilhelmsson, Umeå universitet, och regionsamordnare Staffan Dackman, Region Mälardalen gav deltagarna tips om hur man kan använda sig av en slinga med frågor, utmaningar när det gäller olika åldersgrupper och jämställdhet.
Viktigt är också att knyta an utomhuspedagogik till den nya läroplanen.
Birgitta Wilhelmsson är fd verksamhetsledare för Skogen i Skolan. Hon mottog Guldkvisten på årets Skogsnäringsvecka och har tagit en filosofie licentiat-examen.
Läs Birgittas avhandling om utomhuspedagogik via länken längre ner på sidan.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor