Skogen i Skolans Nationella kansli utbildar regionsamordnare och kontaktpersoner

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Under utbildningsdagen fick deltagarna lära sig mer om utomhuspedagogik - ett utomhusbaserat lärande, förutsättningar för lärare och diskussion om hur flickor ska bli mer intresserade av att vistas ute i skogen. Åsa Godeau, verksamhetsledare för Skogen i Skolan, ledde dagen som ordnades för Regionsamordnare och kontaktpersoner från flera delar av Sverige.

Dagen började med gemensam fika och därefter inledde verksamhetsledare Åsa Godeau med ett citat från Lord Chesterfield - "knowledge of the world is to be accquired in the world and not in a closet". För att ha kunskap om världen måste man bege sig ut i den och inte stanna kvar inne - fritt översatt. Med andra ord - för att få kunskap om skogen måste man vistas i den.

- Skolan ska se Skogen i Skolan som en värdefull partner. Vi har nu arbetat för att sprida kunskap på skolans villkor i över fyrtio års tid. Bland våra målgrupper finns inte bara lärare, elever och skolledare utan också föräldrar och målsmän, kommunpolitiker, Skolverket och opinionsbildare, sa Åsa Godeau.

Därefter gick Åsa igenom de vedertagna begrepp som används inom Skogen i Skolans verksamhet. Exempel på det är att vi bedriver en verksamhet på ett regionalt plan med regionsamordnare, regioner, regionala styrgrupper. På det nationella planet finns Skogsstyrelsens samordnare för kontaktpersonerna i alla regioner. Det Nationella kansliet består av verksamhetsledare Åsa Godeau och Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier. Det Nationella kansliet ligger under Föreningen Skogens ansvar och styrs av en nationell styrgrupp.
Alla dessa begrepp hittar du på webbplatsen, se här.

- Vad innebär utomhuspedagogik för er? Den frågan ställde Åsa Godeau till deltagarna. Bland svaren märktes följande:

 • utomhusvistelse ger ett mervärde till annan undervisning genom att man kan kombinera teori och praktik
 • barnen och ungdomarna får jobba med sina sinnen, de antar andra roller och invanda grupperingar förändras
 • en ny miljö ger nya intryck och det blir lättare att ta till sig nya kunskaper
 • man behöver bara lämna det traditionella klassrummet för att se hur allt förändras
 • ju fler sinnen vi använder desto lättare lär vi oss

Åsa Godeau studerar utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Läs mer om platsbaserat lärande genom Emilia Fägerstams avhandling (pdf), Space and Place.

Under dagen diskuterades dessutom jämställdhet och hur vi kan öka flickors intresse för att vistas i skog samt hur förutsättningarna för lärare i skolan har förändrats.

Gunilla Häggström, ansvarig Skogen i Skolans digitala medier
Gunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
Nationella kansliet
Skogen i Skolan

 

 

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan
  Annons
 • Utomhuspedagogik behöver inte alls vara svårt!

  I vår Skolskogsryggsäck finns massor av färdigt material för dig som vill komma igång med undervisning utomhus. Genom att följa övningarna i vår ryggsäck så kommer eleverna att få röra sig runt i skogen och lösa olika uppgifter, detta medan du som lärare står i mitten och är spindeln i nätet.
 • Basläger och uteklassrum byggs i Värmland för utomhuspedagogik!

  I Värmland samverkar Skogen i Skolan med Naturnära Jobb genom att bygga och ställa i ordning basläger och flera uteklassrum i regionens skolskogar.
 • Vindskydd byggs i Norrbotten för utomhuspedagogik!

  Naturnära Jobb bygger vindskydden i block och kommer även ordna så att vindskydden kommer på plats. Framöver kommer skolorna få mer inspiration för att utveckla sina metoder för en kvalitativ utomhusundervisning av regionsamordnaren för Skogen i Skolan Norrbotten.
 • Hur väl lyckas Skogslektioner.se?

  Har du använt Skogslektioner i din undervisning? Skogskandidatstudenten Amanda Bergman genomför just nu en undersökning av hur väl läromedlet lyckas väcka ett intresse för skogen. Vill du hjälpa henne?
 • Johan är vår nya regionsamordnare för Skogen i Skolan Örebro!

  Johan Andersson är skogskonsulent på Skogsstyrelsen och kommer att ta över som regionsamordnare för Skogen i Skolan region Örebro.
 • Internationella skogsdagen 21 mars 2021

  Kategorier: #IntSkogsdagen
  Visste du att en tredjedel av världens landyta är täckt av skog?  Den 21 mars uppmärksammas världens skogar under den årliga internationella skogsdagen. 
 • Läromedelsförfattare sökes

  Det är dags att skapa nya Skogslektioner, denna gång riktade till högstadiet. Nu söker vi en lärare i åk 7 - 9 som vill vara med och skapa nya digitala lektioner om skogen.
 • barn som badar i skog

  SciFest 4-10 mars!

  Vetenskapsfestivalen SciFest är digital i år – alla i hela Sverige kan vara med! Skogen i Skolan medverkar i två digitala montrar i samarbete med SLU och Skogforsk. Välkommen att besöka oss under festivalveckan!
 • Årskurs 7-9 får egna Skogslektioner

  Det populära läromedlet Skogslektioner utvecklas under året med nya lektioner riktade till högstadiet. Var med och påverka hur det ska utformas genom att besvara vår enkät.
 • Månadens tema: Biologisk mångfald

  Omkring hälften av alla arter som finns i Sverige lever i skogen. Vad sysslar de med, och vad görs för att skydda arterna? Om det finns det kunskap att hämta i våra Skogslektioner om biologisk mångfald.
 • Låt det ringa Ut för lärande, hälsa och välbefinnande

  Utomhusmiljön är en pedagogisk tillgång och möjlighet för grundskola, förskola, fritidshem och gymnasium.
 • Klassrummet har flyttat ut i skogen

  Frisk luft, mycket att upptäcka och betydligt mer coronasäkert. Nya uteklassrummet Yggdrasil i Stora Skuggan har invigts och barnen är nöjda. "Det finns mycket att göra i skogen" säger Oscar Widholm, andraklassare på Bobergsskolan. Skogen i Skolans uteklassrum på Djurgården är tillgängligt för lärare och elever att boka. / Tidningen Mitti

Sidor