Skogen i Skolans nationella kansli önskar alla en god jul och gott nytt år!

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
2012 har varit ett år fyllt av hårt arbete med utredningar, finansiering, organisation och mycket marknadsföring och kommunikation om detta och om regionernas aktiviteter. Under 2013 kommer vi att få en ny verksamhetsledare och styrgrupp, delta i och ta del av Skogsstyrelsens intensifierade arbete samt träffas på möten och aktiviteter runt om i landet. Nationella kansliet tackar alla för ett gott samarbete och önskar en god jul och gott nytt år!

Under 2012 har mycket hänt på nationell nivå varav detta är en del:

 • Övertagande av verksamhet och varumärke
 • Webbinnehåll till nytt verktyg med ny design
 • Nyhetsbrev i nytt verktyg med ny design
 • Aktivering av sociala medier: Facebook och Twitter
 • Nationell verksamhetsberättelse samt sammanställning av regionala rapporter
 • Två utredningar om Skogen i Skolans och SkogsSveriges verksamheter
 • Utskick av nyhetsbrev till regionsamordnare, prenumeranter och skolkontakter
 • Möten med Utenavet, nätverk utomhuspedagogik som anordnar konferenserna "Ute är inne" för lärare och skolledare
 • Webbreportage från regioner: Mälardalen, Örebro, Västra Götaland, Värmland, Jämtland och Norrbotten
 • Webbreportage från evenemang: Skogsriket-konferens, Jorden och skogen i sta'n, Skogens mästare, Skolforum
 • Marknadsföring: utbudet.se, lektion.se och Skolforum
 • Statistik för digitala medier och läromedel
 • Regionsamordnare har fått utökade behörigheter till webbplatsen
 • Arrangemang av Riksmötet för regionsamordnare, styrgruppsrepresentanter och skolkontakter
 • Finansiering för verksamheten och rekrytering av ny verksamhetsledare

På regional nivå kommer alla aktiviteter att sättas samman till 2012 års verksamhetsberättelser som sedan kommer att publiceras på webbplatsen.

Vi önskar er alla en god jul och gott nytt år samt tackar för ett gott samarbete!

Gunilla Häggström
Ansvarig digitala medier
Nationella kansliet

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor