Skogen i Skolans läromedel visar hur du använder skogen som klassrum

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogen i Skolans läromedel visar hur du använder skogen som klassrum, har skogen som verktyg och tar med skogen i skolans lokaler. Läromedlen vänder sig till förskoleklass, F-3, 4-6 och 7-9, och de är anpassade efter läroplanerna för förskolan och grundskolan. Vårt fokus är på skogens alla värden, hållbart lärande, utomhusundervisning och skolskogsarbete. Vi hjälper dig med lärarutbildningar och att ordna en egen skolskog.

Skogen i Skolans läromedel tar upp flera centrala innehåll som finns i förskolans och skolans läroplaner och i grundskolans kursplaner. Många är de förmågor som elever kan utveckla via skogen. Våra läromedel hjälper till att gynna utvecklingen av dessa förmågor; genom samarbete, problemlösning, initiativtagande, reflektion, kommunikation och kritiskt tänkande. Förmågor som är både elev och lärare till nytta!

Skogliga övningar från förskolan till årskurs 9
Vi har 7 häften med övningar för lärare och elever från förskola till årskurs 9. Där är det tydligt beskrivet vilka förmågor eleverna uppnår och allt är kopplat till läroplanerna för förskola och grundskola.
Du kan välja att antingen skriva ut häftena som pdf-dokument eller beställa tryckta exemplar hos tryckeriet. Våra läromedel

Beställ våra läromedel med skoglig kunskap

Skogliga läromedel och inspirationsböcker
Dessutom har vi skogliga läromedel som Boken om skogen, Skogen och klimatet, Skogen och samhället och Skogens produkter och utöver det två inspirationsböcker för dig som har en skolskog - Möjligheter i skolskogen och Mat i skolskogen. Lärarhandledningarna kan du skriva ut som pdf-dokument och läromedlen beställer du antingen på vår läromedelssida eller hos Skogsstyrelsen. Våra läromedel

Skogen i Skolan - 40 år i Sverige
Skogen i Skolans verksamhet har i drygt 40 år funnits över hela Sverige och på din skolas ort kan du få hjälp att utbilda lärare, skolledning, SYV:are i att föra vidare kunskap till eleverna.

I er skolskog kan ni ha skogen som ett klassrum
Din skola kan också få hjälp att upprätta en skolskog där en överenskommelse med skogsägaren ger skolan en större nyttjandegrad av ett skogsparti.

Träffa oss på mässor i mars
Se våra nya läromedel på Läromedelsmässan i Kristianstad 5/3 där du träffar verksamhetsledare Åsa Godeau och Helén Andersson från Region Östra Götaland.
På Förskoledagarna 12-13/3 på Stockholmsmässan träffar du verksamhetsledare Åsa Godeau och Gunilla Häggström, ansvarig digitala medier. Vi ingår i Nationella kansliet för Skogen i Skolan. Du träffar också Frida Pihl som är regionsamordnare för Region Mälardalen.

Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor