Skogen i Skolans fd verksamhetsledare Birgitta Wilhemsson tilldelas Guldkvisten

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Föreningen Skogens styrelse delar årligen ut Guldkvistar till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning ("aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen"). Priset består av en nål, modell större samt diplom. Fd verksamhetsledare Birgitta Wilhelmsson, Skogen i Skolan är en av de tre som får Guldkvisten för år 2011.

Utvecklingsledare Birgitta WilhelmssonGuldkvisten tilldelas Birgitta Wilhelmsson, Utvecklingsledare, Umeå universitet, Umeå.

Motivering: Fram till 1954 tillät folkskolestadgan att tre läsdagar om året användes till skogsplantering, till fromma för såväl barnen som nationen. Men tiderna förändras, nyligen togs kravet på praktik på arbetsplatser helt bort från grundskolan. Barnen urbaniseras och stannar inne. En viktig motkraft till detta är Birgitta Wilhelmsson. Hon har i tio år varit en stark drivkraft i Skogen i Skolan som ger tiotusentals barn bättre möjligheter att komma ut i skogen under skoldagen.

Genom att utveckla moderna läromedel, genom att med egen forskning tillföra ny pedagogisk och didaktisk kunskap och genom att se till att verksamheten blir en värdefull pusselbit för att uppnå läroplanens mål lockar hon skolor, lärare och elever att utnyttja skogen i undervisningen. Värdet av detta är mångfalt. Barns utevistelse har stor betydelse för deras sociala, intellektuella och motoriska utveckling.

Studier visar samtidigt att en omväxling mellan undervisning inomhus och ute är optimalt för lärandet. Dessutom skapar undervisningen i och om skogen och dess brukande en viktig förståelse bland dagens barn och morgondagens vuxna för ett uthålligt samhälle. Skogen är en enastående pedagogisk resurs och Birgitta Wilhelmsson bidrar i hög grad till att denna resurs tas tillvara.

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor