Skogen i Skolan önskar alla läsare en härlig sommar!

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
På Skogen i Skolan hittar du läromedel som kopplar till LGR11 och Lpfö98/10. Vi har också faktasidor, övningar och nyheter samt ett nyhetsbrev. Under sommaren kommer vi att ta ledigt och är tillbaka från den 10 augusti. Vi önskar er alla en härlig sommar!

På Skogen i Skolans webbplats hittar du våra läromedel som kopplar till LGR11 och Lpfö98/10. Genom läromedlen får du övningar om skog som du kan genomföra utomhus och via dem kan du mäta elevernas förmågor och uppnå dina mål. Övningshäftena med skogliga övningar sträcker sig från grundskolan till årskurs 9. Vi har också övningshäften och en affisch med kunskap om Allemansrätten.
Läs mer

Genom våra faktasidor kan du lära dig med om våra svenska träd, skog & skogsbruk, skog, klimat & miljö och skogsprodukter & industri.

Våra övningar kan du med fördel göra utomhus tillsammans med din klass. Under våren 2015 har vi producerat 38 nya övningar som kopplar till läroplanerna. Tillsammans med de tidigare övningarna har du ett komplett paket där dina elever får skoglig kunskap.
Läs mer

Genom våra nyhetsbrev får du information om Skogen i Skolans verksamhet, både nationellt och regionalt. Nyhetsbreven är gratis och kommer direkt till din e-postadress.
Prenumerera!

Vi ordnar så att din skola får en egen skolskog där ni med skogsägarens tillstånd får göra mer än vad Allemansrätten säger, som t.ex att bygga ett vindskydd, göra upp en lägereld eller kanske ta en julgran i december. Ni får också möjlighet att följa skogsägarens år i skogen genom en skogsbruksplan. Överenskommelsen görs mellan en kontaktperson på skolan och skogsägaren, och det är våra lokala Regionsamordnare som ser till att detta utförs.
Läs mer

Vi önskar er en härlig sommar och återkommer efter den 10 augusti!

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor