Skogen i Skolan kartlägger skolskogarna

Written by admin On the 0 Comments
Skolskogen definieras som ett avgränsat område vilket disponeras av skolan för planerade lektioner och utevistelser. Det är ett av många framgångsrika verktyg som finns att tillgå via Skogen i Skolan.
I skolskogen kan man kombinera undervisning, upplevelser och lek på ett sätt som är svårt att göra i ett vanligt klassrum. Vi inom Skogen i Skolan, håller nu för fullt på med att inventera samt klartlägga landets alla skolskogar. Klicka gärna på Skolskogen i menyn till vänster på vår hemsida. Gå sen vidare med hjälp av kartan och titta om just er skolskog är med i vår pågående kartläggning. Hittills är ungefär 800 skolskogar dokumenterade och fler tillkommer varje vecka. Klicka även på Läs mer här under för länk till reportage från invigningen av en ny skolskog, Boda skolskog.
Uppdaterad:

Sidor