Skogen i Skolan i nationella skogsprogrammet

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Skogen är en oerhört viktig näring för Sverige och skogen spelar dessutom en viktig roll för att uppnå ett hållbart samhälle i framtiden. Att ersätta fossila bränslen och material med förnyelsebart är viktigt för klimatet och skogen är nyckeln till detta. Dessutom pratar man ju om skogens alla värden, inte bara de ekonomiska och ekologiska utan också de sociala värdena. Allt fler vill använda skogen till alltmer saker. Hur ska det gå till? - Läs mer på Nationella kansliets blogg
Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor