Skogen i Skolan fick pris för bästa skolprojekt i FN

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Den 2 juni 1998 mottog projektledningen för Skogen i Skolan priset "Golden World Award for excellence in public relations" från International Public Relation (IPRA) i FN-skrapan i New York. Bo Nilsson var då ordförande, Billy Ederlöf projektledare och Kalle Karlsson, vice ordförande i SiS och informationsdirektör på Skogsindustrierna. Skogen i Skolan firade dessutom 25 år under detta år.

- Utmärkelsen var en internationell kvalitetsbedömning som bästa skolprojekt i samarbete med näringslivet. Tidigare fick två verksamma ett pedgogiskt pris och 2002 tilldelades även jag en silverplakett av KSLA. Allt detta gjorde mig oerhBo Nilsson förärades en silverplakett av KSLA år 2002ört stolt över Skogen i Skolans verksamhet och alla som arbetade lokalt med den, säger Bo Nilsson som förutom det dåvarande ordförandeskapet även hade varit yrkesvalslärare i grundskolan.

Organisationen bestod på den tiden av samarbetande lärare och tjänstemän från skogssektorn. Syftet nu som då var att höja kunskaperna om skog samt att erbjuda möjligheter till verklighetsstudier.

- Under åren har jag mött en fantastisk entusiasm från många lärare inför möjligheterna att använda skogen som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Nästan alla ämnen på schemat kan tillämpas praktiskt i skogen, menar Bo Nilsson.

Även idag sker verksamheten på skolans villkor, metoden som används är utomhuspedagogik och det mesta av materialet anpassat efter skolplanerna och finns tillgängligt via Skogen i Skolans webbplats.


Mer information

Uppdaterad:
Bild för Gunilla Häggström
Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig Skogen i Skolan

Sidor